Venres 23 de Xuño 2012 . 5ª camiñada por parellas no Concello de Rois

O venres 23 de Xuño , o Colectivo Remonte conxuntamente co Concello de Rois , organizaremos a 5ª edición da camiñanada por parellas no Concello de Rois ; un percorrido fácil de 13.2 Km para que todo o mundo poida facelo e desfrutar dos valores naturais do Concello de Rois ESPERAMOSTE !!

Urxente , ASINA o Manifesto : En defensa das abellas galegas - NON á fumigacións de eucaliptoshttp://actuable.es/peticiones/salvemos-abejas-galicia-salvemos-nuestro-futuro

Los monocultivos gallegos de eucalipto están afectados por una plaga de un insecto llamado Gonipterus scutellatus [ https://gl.wikipedia.org/wiki/Gorgullo_do_eucalipto ]. Pese a que existen otros medios para combatirla, se ha puesto en marcha un plan para fumigar inmediata y masivamente con un insecticida cuya venta estará prohibida en la UE a partir del 01/08/2012 [http://www.higieneambiental.com/sites/default/files/images/pdf/decision-flufenoxuron.pdf]. Este producto, además del perjuicio generalizado para el medio ambiente y diversas especies, ataca especialmente a las larvas de las abejas, poniendo en serio peligro su supervivencia.

Dado que son miles las hectáreas plantadas con eucalipto en Galicia, este plan puesto en marcha por la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel e Cartón (ASPAPEL —el uso principal del eucalipto es la fabricación de pasta de papel—) con la colaboración de la Asociación Forestal de Galicia, la Xunta de Galicia y algunos ayuntamientos, podría suponer la práctica extinción de las abejas gallegas.

La abeja es vital para la fecundación de numerosas plantas, entre ellas aquellas de las que los seres humanos nos alimentamos. Por tanto, su desaparición provocaría el colapso de la agricultura e indirectamente de la ganadería en Galicia, y condenaría a los gallegos a la dependencia alimentaria del exterior de manera indefinida.

Se sospecha que tras este plan está el interés por vender un enorme stock del insecticida Flufenoxuron antes de que entre en vigor su prohibición. A los pequeños propietarios de plantaciones se les ofrece la fumigación gratuita y se los anima a solicitar la fumigación aérea, que lógicamente afectará a un área mucho mayor dada la naturaleza imprecisa de este tipo de técnicas.

Debemos movilizarnos para salvar las abejas y el resto del ecosistema gallego, sobre todo porque nos jugamos un equilibrio ecológico vital para nuestra supervivencia. Los promotores de esta fumigación deben dar marcha atrás y retirar el plan. ¡Ni una gota de este veneno debe caer sobre los montes gallegos! Si quieres luchar contra sus plagas, que busquen métodos que no impliquen la muerte de nuestra agricultura.
Más información:
· Comunicado del Concello de Melide promoviendo la fumigación: http://www.concellodemelide.org/actualidade/nova.php?id=839&lg=gal

Comunicado con la posición de la Asociación Galega de Apicultura: http://www.apiculturagalega.org/modules.php?name=News&file=article&sid=277

Comunicado con la posición de la organización ecoloxista ADEGA:
http://mundogaliza.com/fumigacion-de-espazos-protexidos-cun-pesticida-prohibido/
http://adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=465&Itemid=2
http://adega.info/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=2

Comunicado con la posición del Sindicato Labrego: http://www.sindicatolabrego.com/index.php?s=3&i=783

Comunicado de la asociación Véspera de Nada: http://vesperadenada.org/2012/04/16/para-que-os-eucaliptos-vivan-a-xunta-e-os-empresarios-do-papel-decretan-a-morte-da-nosa-agricultura/

· Sobre la prohibición del insecticida que se pretende utilizar:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:246:0013:0015:ES:PDF
http://www.higieneambiental.com/sites/default/files/images/pdf/decision-flufenoxuron.pdf
http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/productos/pdf/19337.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/038/L00047-00047.pdf
http://www.portalreach.info/noticias/el-comite-de-evaluacion-de-riesgos-cer-adopta-diez-dictamenes-cientificos/

http://actuable.es/peticiones/salvemos-abejas-galicia-salvemos-nuestro-futuro
firma!!!! únete!!! actúa!!!

A Asociación ambiental Colectivo Remonte critica abertamente que o borrador do anteproxecto da Lei de Caza non teña en conta ás comunidades de montes

Con data 27 de Xaneiro de 2012 , a Consellaría de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras da Xunta de Galicia , publica no Diario Oficial de Galicia anuncio polo que se acorda someter a información pública o borrador do anteproxecto da Lei de caza de Galicia.


Dende o Colectivo Remonte (www.montegalego.org) queremos denunciar os contidos do borrador do anteproxecto da Lei , en tanto que se limitan e usurpan os direitos dunha figura clave no sistema forestal galego como é a dos montes veciñais en man común , montes que na totalidade do país ocupan unha extensión de 700.000 has , e que teñen tamén unha importancia vital na Bisbarra do Sar onde existen mais de 50 comunidades dende tempos inmemoriais.


Unha das figuras claves da lei de caza actual e tamén do anteproxecto da vindeira lei , é a figura dos terreos cinexeticamente ordeados (de agora en diante TECOR ), terreos estos que polas suas características para a caza precisan cáseque obligatoriamente a declaración dos mesmos sobre os montes veciñais en man común dos viciños comuneiros . O borrador da Lei propón que as cesións dos terreos por parte dos seus reais titulares á sociedade de caza para a constitución dun TECOR se faga por un periodo de 10 a 25 anos , e de que se non existe denuncia das partes , se prorrogue por tempo indefinido . Tomando en consideración que , segundo o borrador , o cazador adquire as propiedades das pezas de caza mediante ocupación , consideramos que non se respeita a lexislación de montes veciñais en man común en tanto que esta lexislación é clara no tocante a que os aproveitamentos dos montes , e a caza e un tipo de aproveitamento , correspóndenlle ás comunidades veciñais correspondentes . O fondo do asunto é unha clara usurpación dun direito básico da viciñanza comuneira sobre os produtos dos seus montes


Por outra parte , para a constitución e legalización dun TECOR indica que as sociedades de caza deben apresentar un plano de aproveitamento cinexético aprobado pola Consellaría correspondente do ramo ; nada se menciona que estes pláns teñan que conter o visto bo dos titulares das terras , nen que teñan que adaptarse aos Planos de Ordenación dos montes sobre os que se asenten , e dicir , contémplase un aproveitamento cinexético por riba de calquer outros aproveitamento do monte . Non fai falla mais que pasear polos montes da bisbarra do Sar para ollar a cantidade de biotopos que se crearon por parte das sociedades de caza , co fin da cria en condicións de semiliberdade de coellos destinados á práctica , e , ao mesmo tempo , os danos nas recentes plantacións de arborado posteriores aos lumes do ano 2006 , e que se fixeron previamente á existenza dos biotopos artificiais ; tamén poderíamos citar as sementeiras de gramíneas en áreas desaconselladas para tal uso , os desbroces feitos sen criterios silvícolas e contemplados unicamente como áreas de tiro . . .


Segundo isto , compre preguntarse se a Consellaría do Medio Rural (nese momento responsábel das competencias en caza) tivo algo que ver na redacción deste borrador , ou ben se foi encargado directamente , como asi aparenta , ás sociedades de caza .
O Colectivo Remonte anima ás comunidades de montes veciñais en man común a que fagan valer os dereitos sobre os seus terreos e que lle expoñan á Consellaria correspondente algunhas ideas para mellorar a xestión dos montes no correspondente ao anteproxecto da Lei de caza . Así :


1.-O consentimento pleno da comunidade de montes para o aproveitamento cinexético nas suas propiedades, e para un prazo máximo de 5 anos renovabél obrigatoriamente por consentimento da Xunta reitora da comunidade de montes existente nese momento , logo de ser solicitado pola sociedade de caza correspondente .

2.- As comunidades de montes deben ser beneficiadas pola cesión desos dereitos cinexéticos , ben monetariamente ou ben mediante a autoría de traballos silvícolas no monte que compense a contraprestación pola utilización cinexética.

3.- Os plans cinexéticos , para lograr a sua aprobación , deben contar co visto e prace da Xunta reitora da comunidade de montes afectada , e asimesmo adaptarse aos plans de ordenación e de xestión do monte , co visto bo da administración forestal naqueles montes xestionados directamente pola Xunta de Galicia .

4.- Nos órganos consultivos (Comite galego de caza e comités provinciais) deberán estar representadas as comunidades de montes veciñais en man común e asociacións ambientais de defensa , mentres que no borrador só fai referencia aos órganos da administración pública e ás sociedades de caza .

5ª ANDAINA BISBARRA DO SAR - 21 DE ABRIL DO 2012

Amig@s , estamos a traballar forte na 5ª edición da Andaina Bisbarra do Sar , que este ano conta con importantes novidades . A proba desenrolarase o sábado 21 de Abril .

Non perdades as novas na web do montegalego , ou na própria da andainabisbarradosar.com