Primeira restauración das zonas afectadas
Tal como se comentara no foro de www.montegalego.org , a finais de Marzo fixemos a primeira prantación de árbores en Padrón .
Para mostra unhas imaxes :