Entra en vigor o decreto para que as permutas voluntarias de fincas rústicas en Galiza queden exentas de impostos

Entra en vigor o decreto para que as permutas voluntarias de fincas rústicas en Galiza queden exentas de impostos

Esta normativa permitiralles aos titulares das parcelas beneficiarse da exención do imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, presentando as súas solicitudes no prazo dun mes a partir da sinatura da escritura pública da permuta. Mediante este decreto, a Consellaría do Medio Rural pretende favorecer a reordenación das terras agrarias co fin de facilitarlles aos seus titulares o incremento da superficie útil para o seu mellor aproveitamento agrogandeiro e forestal

Axudas da administración galega para a forestación con frondosas caducifolias

Axudas da administración galega para a forestación con frondosas caducifolias . Si tes mais de media hectarea , xa podes pedir até algo mais de mediados do mes de Xuño axudas entre 1000 a 2000 € por hectarea para a forestación de terreos con frondosas caducifolias

Mais información :

http://mediorural.xunta.es/convoca/mostrar.php?id=219&idtema=4