axudas para mercar maquinaria na transformación de produtos forestais

Orde do 30 de decembro de 2008 pola que se modifican as bases reguladoras das axudas para a creación e mellora de empresas de comercialización e transformación de produtos forestais e se convocan para o exercicio orzamentario 2009.

http://xunta.es/dog/Dog2009.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/7e82695916602ab9c125753800506d83/$FILE/00600D010P040.PDF


Prazo de apresentación :40 días hábiles dende o día seguinte da publicación da orde