Prensa : O alto prezo da madeira clave no auxe dos incendios forestais

A noticia pode leerse no seguinte link , e convida á reflexión

http://www.capital.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1129&Itemid=1

Convocadas para o 2007 as axudas para o aumento do valor engadido dos produtos forestais

Obxecto
Establecer as bases que regulan as axudas para o aumento do valor engadido dos produtos forestais e proceder á súa convocatoria para o ano 2007 en réxime de concorrencia competitiva.

Beneficiarios
Os beneficiarios deberán cumprir os seguintes requisitos:

1. Ser microempresas do sector forestal radicadas en Galicia, mancomunidades de montes ou comunidades de montes veciñais en man común. A condición de microempresa é a establecida no artigo 2.3º da Recomendación da Comisión do 6 de maio de 2003 sobre a definición de microempresas, pequenas e medianas empresas, que cualifica a microempresa como a que ocupa menos de dez empregados, cuxo volume de negocios anual e/ou balance xeral anual non supera os dous millóns de euros.

Investimentos subvencionables

1. Investimentos produtivos.
Poderán ser subvencionables os investimentos relativos ás operacións de aproveitamento dos produtos forestais (madeira, cogomelos, castañas, plantas aromáticas e medicinais, biomasa e outros produtos forestais). No caso da madeira, biomasa e outros produtos forestais non alimentarios poderán ser subvencionables tamén os investimentos relativos ás operacións de acondicionamento e transformación.


http://mediorural.xunta.es/convoca/arquivos/valor_produtos_forestais.pdf