O Colectivo Remonte programa cursos en Padrón e Rois sobre a Xestión Forestal Sostíbel do monte galego

O Colectivo Remonte , cunha acción financiada pola Consellaría do Medio Rural da Xunta de Galicia e polo Fondo Social Europeo , programa cursos de Xestión Forestal Sostíbel do monte a celebrarse nos Concellos de Padrón e Rois a finais do Próximo mes de Outubro e comezo de Novembro .

O Curso é de carácter gratuito e con plazo de apontarse até finais do presente mes de Setembro , ben chamando aos Concellos referidos , ou ben chamando ao teléfono 667 556 740 , aportando Nome , Apelidos , DNI , enderezo e teléfono de contacto .

Temos pensado facer unha viaxe didáctica organizada , que ben poidera ser ao centro de Formación Forestal de Lourizan - Pontevedra (ainda por confirmar).

A celebración dos cursoso está condicionado á inscripción de alomenos 20 interesados , e os asistentes que fagan o curso con aproveitamento e arranxo ás condiciósn sinaladas recibirán unha certificación por parte do presidente do Colectivo Remonte .

A temática versará sobre Operacións de xestión Forestal , Nova lei de prevención e defensa contra incendios forestais , poda , talas de formación , nova selvicultura das principais especies arbóreas . . . até completar as 20 horas das que consta cada curso .