Conclúen en Padrón e Rois os cursos de Xestión Forestal

Concluimos con éxito , en Padrón e Rois , os cursos celebrados sobre a Xestión Forestal Sostíbel . Queda pendente a viaxe a Lourizán que se vai celebrar o Vindeiro 13 de Novembro , e no que visitaremos o arboreto do Centro de investigación de Lourizán , e tamén os viveiros e xeito de traballar e formar que desenrolan no Centro de Formación de Lourizán .
Os cursos tiveron unha parte teórica , onde se trataron diversos aspectos tal como a maquinaria empregada no monte , selvicultura para producir madeira de eucalipto de calidade para serra , Lei e Decreto de incendios , atrancos da propriedade do monte en Galicia e aportacións de solucións . . .así como tamén unha parte de proxección de documentais e videos sobre aspectos diversos do mundo forestal.
Esperamos no vindeiro ano poder acoller unhas xornadas eminentemente prácticas , para ensinar aos interesados o xeito correcto de facer unha poda , unha talla de formación , clareos . . .