Convocadas as axudas para o fomento da primeira forestación de terras non-agrícolas

Qué ámbitos cubre?

Primeira forestación de terras non agrícolas , aqueles terreos identificados no SixPac como Forestal , pasteiro con arboredo , pasteiro arbustivo , zona concentrada non incluida en ortofoto (son terras agrícolas abandonadas aqueles terreos de ermo , con arbustos e matos con arboredo cunha cuberta vexetal inferior ao 20 % que tradicionalmente tiveron un aproveitamento agrícola/gandeiro , e que non recibiron nengunha utilización nen intervención agraria nos derradeiros 10 anos)

Cubre os traballos necesarios para a forestación (desbroce , plantación . . . ) arranxo de pistas , construcción de novas pistas , construcción de pozos de auga para a defensa contra incendios forestais , peche de defensa da repoboación contra o gando .

Plantación de frondosas caducifolias (castiñeiro , freixo , cereixo , pradairo , nogueira , carballo , carballo americano , amieiro , bidueiro ) ou coníferas (piñeiro , pseudotga . . . )

Posibilidade de subvencionar primas de mantemento nos cinco anos seguintes á plantación

Prazo de solicitude?

Até o 19 de Xullo de 2007

Cuantías Subvencionabeis?

Entre 1700 a 2200 € por hectarea en función da contía dos traballos

Superficies Mínimas/Máximas subvencionabeis

Solicitantes a título individual e agrupación de proprietarios precisan unha superficie mínima de 3 has e até un máximo de 15 has , en couto redondo

Montes veciñais superficie mínima 15 hectarea e máximo 25 hectareas , en couto redondo

Onde solicitar as axudas?

Precisa cumprimentar os modelos formalizados e a documentación necesaria solicitada na orde aparecida no Diario Oficial de Galicia do día 18 de Xuño de 2007 (www.xunta.es/diario-oficial) , ou ben informarse nas Delegacións provincias dos Servizos de Montes , Distritos Forestais , Axentes Forestais

Os proxectos finalmente aprobados precisan dun proxecto asinado por Enxeñeiro Técnico forestal ou Enxeñeiro de Montes , e visados polo colexio profesional correspondente

As solicitudes apresentaran-se nas oficinas da Consellaría do Medio Rural e nos Rexistros Oficiais conforme á lei 30/1992 , e irán dirixidas ao Conselleiro do Medio Rural .


http://xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/1E6DE?OpenDocument


O home racha co equilibrio do CO2 do monte

Algunhas actividades do ser humano, como o uso de fertilizantes agrícolas ou a queima de rastrollos, finan co equilibrio nos niveis de dióxido de carbono dos bosques do hemisferio norte do planeta, segúndo un estudo de científicos de Europa e Norteamérica.

Esta investigación, que recolle no seu derradeiro número a revista científica británica Nature , serve como toque de advertencia sobre as prácticas xeneralizadas que levan a cabo algúns agricultores e encargados do coidado de bosques de Europa e Norteamérica e que até o momento non se consideraban do todo prexudiciais.

Os expertos, de Italia, Francia, Reino Unido, Suecia, Finlandia, Canadá e EEUU, advirten de que talis prácticas liberan unha maior cantidade de nitróxeno á atmosfera que favorece o crecimento desproporcionado dos bosques das rexións tépedas e boreais do hemisferio norte.

Este fenómeno, lonxe de beneficiar ao planeta, propicia que os bosques, agora máis poboados, liberen á atmosfera moito máis dióxido de carbono, principal responsábel do cambio climático que se traduce nun requecemento xeneralizado do planeta.

Os resultados do noso estudo amosan que o ser humano controla o equilibrio dos niveis de dióxido de carbono dos bosques das zonas tépedas e boreais, directamente -ao travéso da xestión dos bosques-, ou indirectamente, polas emisións de nitróxeno , afirman os científicos no artigo da revista.

O estudo deste grupo de expertos non se esquece doutras variabeis que inciden na circulación de dióxido de carbono: o aumento das temperaturas, os cambios nos modos de cultivar a terra e a respiración e fotosíntese das plantas.

Segundo os científicos, estes fenómenos que contribúen ao desequilibrio do dióxido de carbono dos bosques ten que sumarse ao abandono agrícola que propicia a expansión incontrolada das grandes masas forestais.