O Goberno da Xunta de Galicia contra as Asociacións Ambientais Sen Fin de Lucro

Consumouse o Martes 18 de Maio o que xa viña sendo un tónica habitual de non incluir as Asociacións sen fin de Lucro nos beneficiarios de subvencións para proxectos ambientais .

Logo de adicar tempo , esforzo e diñeiro para sacar adiante as actividades que vimos desenrolando dende a Asociación ambiental Colectivo Remonte (plantacións de árbores , charlas divulgativas , organización de andainas ambientais . . . ) , o menos que se lle pode esixir a un goberno e que lle aporte a estes colectivos , como o noso , pequenas cantidades de diñeiro coas que sufragar , ou alomenos ,minimizar os gastos que temos para sacar adiante as actividades .

No DOG do Martes 18 de Maio de 2010 sae unha orde da Xunta de Galicia , pola que estabelen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades sen fin de lucro para facilitar a sua participación en material ambiental.

Na mesma DISPONSE que queda a orde sen efecto e procedese co arquivo do expedente

Mentres tanto , non saen de parar novas onde a Xunta de Galicia se gasta millóns de euros en publicitar as bondades da Lei de Costas , do Decreto do plurilingüismo . . . Só con adicar unha pequena parte dese despilfarro a actividades ambientais para os colectivos sen fin de lucro , o interese polo ambiente sairía claramente reforzado.

Pero , Mentres tanto , o Colectivo Remonte dentro das nosas posibilidades , seguiremos coa teima de adicar tempo e esforzo para desenrolar actividades ambientais que valoricen o noso meio ambiente mais próximo , principalmente nos colexios e coa franxa de idade mais nova .

QUEDA DITO