O Colectivo Remonte inicia contactos para criar unha Mancomunidade de montes da Bisbarra Sar

O Colectivo Remonte tomou contacto coas catorce Comunidade de Montes censadas no Concello de Padrón e que suman un total de 1500 hectareas de superficie forestal , para estabelecer o xérmolo do que pretende ser a Mancomunidade de Montes da Bisbarra Sar .
A idea tivo moi boa aceptación entre as Xuntas Reitoras das Comunidades consultadas , ás que lle explicamos cais son os beneficios de xuntarse baixo esta fórmula xurídica amparada pola lexislación vixente .
Unha información mais polo miudo das avantaxes de asociarse nunha Mancomunidade poden consultarse na web nai www.montegalego.org

A Información saíu en prensa "El correo gallego" , "Tierras de Santiago" , e proximamente no xornal "La Voz de Galicia"